DWORZEC GOLENIÓW

Koncepcja konkursowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Goleniowie.Projekt: 2015.Autorzy: Marek Ostrowski, Rafał Swalski. IDEA:Teren opracowania znajduje się pomiędzy torami kolejowymi, a ulicą Dworcową. Ulica Dworcowa obniża się znacznie w stosunku do obszaru opracowania, tworząc wrażenie wypiętrzania terenu od strony południowej. Proponowany układ zabudowy kompleksu Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej wraz z Węzłem Przesiadkowym został rozłożony wzdłuż torów kolejowych, podkreślając główny kierunek komunikacji. Forma proponowanych obiektów, rozdrobnienie i zróżnicowanie skali oraz włączenie w układ zabudowy istniejących budynków Więcej…

KOŚCIÓŁ

Koncepcja konkursowa kościoła na osiedlu Nowe Żerniki we Wrocławiu.Projekt: 2016.Autorzy: Weronika Kurdziałek, Marek Ostrowski, Mateusz Słoboda. Koncepcja zagospodarowania terenuProjektowany budynek kościoła zlokalizowano centralnie na działce stanowiącej obszar wydzielenia B, zgodnie z zapisami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu. Obszar zabudowy ograniczony został do zakresu wskazanego w załączniku nr 2 do regulaminu konkursu. Zagospodarowanie terenu obejmuje kilka elementów, które stanowią spójną całość z projektowanymi bryłami kościoła i plebanii. Centralne usytuowanie obiektu kościoła podkreśla jego Więcej…

DWORZEC STARGARD

Koncepcja konkursowa zagospodarowania terenów w rejonie ulic: Towarowej i Dworcowej w Stargardzie SzczecińskimProjekt: 2013 / 2014.Autorzy: Jakub Fidor, Marek Ostrowski, Kamil Pękalski. OPIS DO KONCEPCJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW W REJONIE ULIC: TOWAROWEJ I DWORCOWEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIMTeren objęty opracowaniem konkursowym charakteryzuje chaos przestrzenny wynikający m.in. ze znacznego zróżnicowania zabudowy zarówno pod względem funkcjonalnym jak i wysokościowym. Dodatkowym mankamentem jest niska jakość estetyczna okolicy oraz problematyczna lokalizacja w stosunku do centrum miasta, związana z utrudnionym dojazdem. Powyższe Więcej…