CENTRUM STARGARD

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla obszaru centrum Stargardu. Wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim. Projekt: 2018. Autorzy: Andrzej Chuchra, Anna Mierzyńska, Marek Ostrowski, Piotr Żolik IDEA Planowana rewitalizacja ulicy Wyszyńskiego wraz z towarzyszącym jej placem Wolności stwarza możliwość wykreowania przestrzeni wielofunkcyjnej, zapewniającej realizację potrzeb wszystkich uczestników życia miejskiego. Ideą projektu jest stworzenie przestrzeni pozbawionej, w dalszej perspektywie czasu, ruchu kołowego – przeznaczonej w większości dla pieszych i rowerzystów z lokalnym dopuszczeniem ruchu komunikacji zbiorowej. Projekt zakłada Czytaj dalej…

PRZEDSZKOLE W JEMIELNICY

Koncepcja konkursowa przedszkola i żłobka w Jemielnicy Projekt: 2018. Autorzy: Weronika Kurdziałek, Marek Ostrowski, Mateusz Słoboda IDEA Głównym złożeniem projektowym dla budynku przedszkola i żłobka w Jemielnicy, było stworzenie obiektu w pełni odpowiadającego wymaganiom stawianym przez zamawiającego oraz przyszłych użytkowników. Odpowiednie rozplanowanie schematu funkcjonalnego z uwzględnieniem stron świata, powiązań pomiędzy poszczególnymi blokami funkcjonalnymi oraz szeroko pojętym komfortem użytkowania były kluczowe dla przyjętych rozwiązań. Układ funkcjonalny obiektu podporządkowany jest lokalizacji sal przedszkolnych oraz sali żłobka tak aby miały one optymalne nasłonecznienie Czytaj dalej…

ART PARK

Koncepcja Baltic Sea Art Park w Estonii.Projekt nagrodzony w międzynarodowym konkursie World Architecture Community – WA Award Cycle 20. Projekt: 2014. Autorzy: Artur Klimczak, Marek Ostrowski, Piotr Żolik.

BIBLIOTEKA W SZCZECINIE

Koncepcja konkursowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Projekt: 2018. Autorzy: Andrzej Chuchra, Anna Mierzyńska, Marek Ostrowski, Piotr Żolik. (Współpraca: Sandra Moder, Natalia Radziwon, Adam Kordykiewicz, Tomasz Ląd, Tomasz Rutkowski) Zagospodarowanie terenu Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) został usytuowany w północnym fragmencie działki ew. nr 74 na osi wschód – zachód. Budynek zlokalizowano na nieprzekraczalnej linii zabudowy w celu znacznego odsunięcia go od istniejącej zabudowy mieszkaniowej sąsiadującej z terenem opracowania od strony północnej. Przestrzeń pomiędzy budynkiem Czytaj dalej…

PRZEDSZKOLE W STALOWEJ WOLI

Koncepcja Miejskiego Integracyjnego Przedszkola i Żłobka w Stalowej Woli.III miejsce w konkursie ogólnopolskim. Projekt: 2017. Autorzy: Marek Ostrowski, Rafał Swalski. IDEA : Założeniem projektu jest stworzenie obiektu możliwie jak najpełniej odpowiadającego złożonym wymaganiom zamawiającego i przyszłych użytkowników. Przyjęte założenie „integracyjności” obiektu wykracza dalece poza tematykę związana z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projektowany budynek przedszkola wraz z zagospodarowaniem pobliskiego terenu stawia sobie za cel integrację nowoprojektowanej architektury z przestrzenią osiedla oraz jego środowiskiem naturalnym. Całe założenie Czytaj dalej…