DWORZEC STARGARD

DWORZEC STARGARD Koncepcja konkursowa zagospodarowania terenów w rejonie ulic: Towarowej i Dworcowej w Stargardzie Szczecińskim Projekt: 2013 / 2014. Autorzy: Jakub Fidor, Marek Ostrowski, Kamil Pękalski. OPIS DO KONCEPCJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW W REJONIE ULIC: TOWAROWEJ I DWORCOWEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM Teren objęty opracowaniem konkursowym charakteryzuje chaos przestrzenny wynikający m.in. ze Więcej…