CENTRUM STARGARD

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla obszaru centrum Stargardu. Wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim. Projekt: 2018. Autorzy: Andrzej Chuchra, Anna Mierzyńska, Marek Ostrowski, Piotr Żolik IDEA Planowana rewitalizacja ulicy Wyszyńskiego wraz z towarzyszącym jej placem Wolności stwarza możliwość wykreowania przestrzeni wielofunkcyjnej, zapewniającej realizację potrzeb wszystkich uczestników życia miejskiego. Ideą projektu jest Czytaj dalej…

PRZEDSZKOLE W JEMIELNICY

Koncepcja konkursowa przedszkola i żłobka w Jemielnicy Projekt: 2018. Autorzy: Weronika Kurdziałek, Marek Ostrowski, Mateusz Słoboda IDEA Głównym złożeniem projektowym dla budynku przedszkola i żłobka w Jemielnicy, było stworzenie obiektu w pełni odpowiadającego wymaganiom stawianym przez zamawiającego oraz przyszłych użytkowników. Odpowiednie rozplanowanie schematu funkcjonalnego z uwzględnieniem stron świata, powiązań pomiędzy poszczególnymi blokami funkcjonalnymi oraz szeroko Czytaj dalej…

ART PARK

Koncepcja Baltic Sea Art Park w Estonii.Projekt nagrodzony w międzynarodowym konkursie World Architecture Community – WA Award Cycle 20. Projekt: 2014. Autorzy: Artur Klimczak, Marek Ostrowski, Piotr Żolik.

BIBLIOTEKA W SZCZECINIE

Koncepcja konkursowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Projekt: 2018. Autorzy: Andrzej Chuchra, Anna Mierzyńska, Marek Ostrowski, Piotr Żolik. (Współpraca: Sandra Moder, Natalia Radziwon, Adam Kordykiewicz, Tomasz Ląd, Tomasz Rutkowski) Zagospodarowanie terenu Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) został usytuowany w północnym fragmencie działki ew. nr 74 na osi wschód – zachód. Czytaj dalej…

PRZEDSZKOLE W STALOWEJ WOLI

Koncepcja Miejskiego Integracyjnego Przedszkola i Żłobka w Stalowej Woli.III miejsce w konkursie ogólnopolskim. Projekt: 2017. Autorzy: Marek Ostrowski, Rafał Swalski. IDEA : Założeniem projektu jest stworzenie obiektu możliwie jak najpełniej odpowiadającego złożonym wymaganiom zamawiającego i przyszłych użytkowników. Przyjęte założenie „integracyjności” obiektu wykracza dalece poza tematykę związana z dostosowaniem do potrzeb osób Czytaj dalej…