DWORZEC STARGARD

Koncepcja konkursowa zagospodarowania terenów w rejonie ulic: Towarowej i Dworcowej w Stargardzie SzczecińskimProjekt: 2013 / 2014.Autorzy: Jakub Fidor, Marek Ostrowski, Kamil Pękalski. OPIS DO KONCEPCJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW W REJONIE ULIC: TOWAROWEJ I DWORCOWEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIMTeren objęty opracowaniem konkursowym charakteryzuje chaos przestrzenny wynikający m.in. ze znacznego zróżnicowania zabudowy zarówno pod Więcej…

SKA

MTA (11) konkurs młodych architektów na koncepcję przystanku szybkiej kolei aglomeracyjnej w Krakowie.Projekt wyróżniony w konkursie ogólnopolskim. Projekt: 2009.