CENTRUM STARGARD

CENTRUM STARGARD Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla obszaru centrum Stargardu. Wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim. Projekt: 2018. Autorzy: Andrzej Chuchra, Anna Mierzyńska, Marek Ostrowski, Piotr Żolik [siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget] IDEA Planowana rewitalizacja ulicy Wyszyńskiego wraz z towarzyszącym jej placem Wolności stwarza możliwość wykreowania przestrzeni wielofunkcyjnej, zapewniającej realizację potrzeb wszystkich uczestników życia miejskiego. Ideą projektu Dowiedz się więcej…

DWORZEC STARGARD

DWORZEC STARGARD Koncepcja konkursowa zagospodarowania terenów w rejonie ulic: Towarowej i Dworcowej w Stargardzie Szczecińskim Projekt: 2013 / 2014. Autorzy: Jakub Fidor, Marek Ostrowski, Kamil Pękalski. OPIS DO KONCEPCJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW W REJONIE ULIC: TOWAROWEJ I DWORCOWEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM Teren objęty opracowaniem konkursowym charakteryzuje chaos przestrzenny wynikający m.in. ze znacznego zróżnicowania zabudowy zarówno pod względem funkcjonalnym jak i wysokościowym. Dodatkowym Dowiedz się więcej…