BIBLIOTEKA W SZCZECINIE

Koncepcja konkursowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Projekt: 2018. Autorzy: Andrzej Chuchra, Anna Mierzyńska, Marek Ostrowski, Piotr Żolik. (Współpraca: Sandra Moder, Natalia Radziwon, Adam Kordykiewicz, Tomasz Ląd, Tomasz Rutkowski) Zagospodarowanie terenu Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) został usytuowany w północnym fragmencie działki ew. nr 74 na osi wschód – zachód. Czytaj dalej…