KOŚCIÓŁ

KOŚCIÓŁ Koncepcja konkursowa kościoła na osiedlu Nowe Żerniki we Wrocławiu. Projekt: 2016. Autorzy: Weronika Kurdziałek, Marek Ostrowski, Mateusz Słoboda. Koncepcja zagospodarowania terenu Projektowany budynek kościoła zlokalizowano centralnie na działce stanowiącej obszar wydzielenia B, zgodnie z zapisami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu. Obszar zabudowy ograniczony został do zakresu wskazanego w załączniku nr 2 do regulaminu konkursu. Dowiedz się więcej…