DWORZEC GOLENIÓW

Koncepcja konkursowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Goleniowie.Projekt: 2015.Autorzy: Marek Ostrowski, Rafał Swalski. IDEA:Teren opracowania znajduje się pomiędzy torami kolejowymi, a ulicą Dworcową. Ulica Dworcowa obniża się znacznie w stosunku do obszaru opracowania, tworząc wrażenie wypiętrzania terenu od strony południowej. Proponowany układ zabudowy kompleksu Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej wraz z Czytaj dalej…

DWORZEC STARGARD

Koncepcja konkursowa zagospodarowania terenów w rejonie ulic: Towarowej i Dworcowej w Stargardzie SzczecińskimProjekt: 2013 / 2014.Autorzy: Jakub Fidor, Marek Ostrowski, Kamil Pękalski. OPIS DO KONCEPCJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW W REJONIE ULIC: TOWAROWEJ I DWORCOWEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIMTeren objęty opracowaniem konkursowym charakteryzuje chaos przestrzenny wynikający m.in. ze znacznego zróżnicowania zabudowy zarówno pod Czytaj dalej…

SKA

MTA (11) konkurs młodych architektów na koncepcję przystanku szybkiej kolei aglomeracyjnej w Krakowie.Projekt wyróżniony w konkursie ogólnopolskim. Projekt: 2009.