DWORZEC GOLENIÓW

DWORZEC GOLENIÓW Koncepcja konkursowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Goleniowie. Projekt: 2015. Autorzy: Marek Ostrowski, Rafał Swalski. IDEA: Teren opracowania znajduje się pomiędzy torami kolejowymi, a ulicą Dworcową. Ulica Dworcowa obniża się znacznie w stosunku do obszaru opracowania, tworząc wrażenie wypiętrzania terenu od strony południowej. Proponowany układ zabudowy kompleksu Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej wraz z Węzłem Przesiadkowym Dowiedz się więcej…