CENTRUM STARGARD

CENTRUM STARGARD Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla obszaru centrum Stargardu. Wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim. Projekt: 2018. Autorzy: Andrzej Chuchra, Anna Mierzyńska, Marek Ostrowski, Piotr Żolik [siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget] IDEA Planowana rewitalizacja ulicy Wyszyńskiego wraz z towarzyszącym jej placem Wolności stwarza możliwość wykreowania przestrzeni wielofunkcyjnej, zapewniającej realizację potrzeb wszystkich uczestników życia miejskiego. Ideą projektu Dowiedz się więcej…

PRZEDSZKOLE W JEMIELNICY

PRZEDSZKOLE W JEMIELNICY Koncepcja konkursowa przedszkola i żłobka w Jemielnicy Projekt: 2018. Autorzy: Weronika Kurdziałek, Marek Ostrowski, Mateusz Słoboda [siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget] IDEA Głównym złożeniem projektowym dla budynku przedszkola i żłobka w Jemielnicy, było stworzenie obiektu w pełni odpowiadającego wymaganiom stawianym przez zamawiającego oraz przyszłych użytkowników. Odpowiednie rozplanowanie schematu funkcjonalnego z uwzględnieniem stron Dowiedz się więcej…

ART PARK

ART PARK Koncepcja Baltic Sea Art Park w Estonii.Projekt nagrodzony w międzynarodowym konkursie World Architecture Community – WA Award Cycle 20. Projekt: 2014. Autorzy: Artur Klimczak, Marek Ostrowski, Piotr Żolik. [siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

BIBLIOTEKA W SZCZECINIE

MBP Koncepcja konkursowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Projekt: 2018. Autorzy: Andrzej Chuchra, Anna Mierzyńska, Marek Ostrowski, Piotr Żolik. (Współpraca: Sandra Moder, Natalia Radziwon, Adam Kordykiewicz, Tomasz Ląd, Tomasz Rutkowski) [siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget] Zagospodarowanie terenu Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) został usytuowany w północnym fragmencie działki ew. nr 74 na osi wschód – zachód. Budynek Dowiedz się więcej…

PRZEDSZKOLE W STALOWEJ WOLI

PRZEDSZKOLE W STALOWEJ WOLI Koncepcja Miejskiego Integracyjnego Przedszkola i Żłobka w Stalowej Woli.III miejsce w konkursie ogólnopolskim. Projekt: 2017. Autorzy: Marek Ostrowski, Rafał Swalski. [siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget] IDEA : Założeniem projektu jest stworzenie obiektu możliwie jak najpełniej odpowiadającego złożonym wymaganiom zamawiającego i przyszłych użytkowników. Przyjęte założenie „integracyjności” obiektu wykracza dalece poza tematykę związana Dowiedz się więcej…

DWORZEC GOLENIÓW

DWORZEC GOLENIÓW Koncepcja konkursowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Goleniowie. Projekt: 2015. Autorzy: Marek Ostrowski, Rafał Swalski. IDEA: Teren opracowania znajduje się pomiędzy torami kolejowymi, a ulicą Dworcową. Ulica Dworcowa obniża się znacznie w stosunku do obszaru opracowania, tworząc wrażenie wypiętrzania terenu od strony południowej. Proponowany układ zabudowy kompleksu Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej wraz z Węzłem Przesiadkowym Dowiedz się więcej…

KOŚCIÓŁ

KOŚCIÓŁ Koncepcja konkursowa kościoła na osiedlu Nowe Żerniki we Wrocławiu. Projekt: 2016. Autorzy: Weronika Kurdziałek, Marek Ostrowski, Mateusz Słoboda. Koncepcja zagospodarowania terenu Projektowany budynek kościoła zlokalizowano centralnie na działce stanowiącej obszar wydzielenia B, zgodnie z zapisami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu. Obszar zabudowy ograniczony został do zakresu wskazanego w załączniku nr 2 do regulaminu konkursu. Dowiedz się więcej…